Help desk w DATA NET

Kompleksowa obsługa!

Specjalny Panel Klienta pozwoli Państwu na sprawny i szybki kontakt z nami. W odpowiedzi otrzymacie Państwo niezbędną pomoc.

Formularz Help desk

Odwiedź naszą stronę Help desk i skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. więcej »

Dane kontaktowe

Tel/Fax

tel. 24 264 64 64
fax 24 264 44 46

e-mail

sekretariat@data-net.com.pl

Skype

Tryb SkypeMe™!

Nie posiadasz loginu i hasła?

datanet
Kasy Fiskalne ONLINEStrona gÅównaO firmieNasza ofertaKontakt Pomoc zdalna 

Jesteś tutaj:  
Strona główna Nasza oferta SYSTEMY ALARMOWE I MONITORINGU

Cyfrowy system videodomofonowy 2Go! pozwala zbudowaÄ instalacjÄ dla 32 użytkowników z trzema panelami wywoÅania. ZaletÄ systemu jest 2-żyÅowa magistrala bez polaryzacji. System umożliwia wywoÅywanie do 4 videomonitorów jednoczeÅnie z funkcjÄ ÅÄcznoÅci wewnÄtrznej (interkomu) oraz podglÄdem wizji z dodatkowych kamer systemu monitoringu obiektu. Videomonitor realizuje funkcjÄ dzwonka lokalnego (piÄtrowego) umożliwiajÄc wybór sygnaÅu dzwonienia. Panele przyciskowe Sinthesi z wbudowanÄ kamerÄ kolorowÄ z możliwoÅciÄ regulacji – funkcja „ruchome oko” lub panele Sinthesi i K-Steel z klawiaturÄ numercznÄ oraz elektronicznym spisem lokatorów. Bardzo proste programowanie przy użyciu przeÅÄczników dipswitch. Kilka modeli videomonitorów.

 

2Voice jest nowoczesnym systemem videodomofonowym z bogatÄ iloÅciÄ funkcji dodatkowych. Prosta instalacja wymaga podÅÄczenia tylko dwóch niespolaryzowanych przewodów. Bogate wzornictwo powoduje, że system idealnie można wkomponowaÄ do różnego rodzaju zabudowy. Doskonale wystylizowane unifony można dopasowaÄ do indywidualnych preferencji użytkowników.

GÅówne cechy systemu:

- instalacja 2-przewodowa,
- 4 gÅówne panele wywoÅania,
- obsÅuga 32 klatek schodowych,
- obsÅuga do 128 odbiorników w każdej klatce, zasilanych z jednego wspólnego zasilacza,
- max. 4096 użytkowników,
- możliwoÅÄ równolegÅego podÅÄczenia do 4 odbiorników dla każdego użytkownika,
- brak potrzeby lokalnych zasilaczy,

 

System IPerVoice jest pierwszym cyfrowym systemem wideo-domofonowym caÅkowicie zrealizowanym w technologii CAT5. PoÅÄczenia CAT5 wykonane sÄ zarówno po stronie zewnÄtrznej miÄdzy budynkami (przy użyciu protokoÅu IP), jak i wewnÄtrz miÄdzy mieszkaniami w pionie (przy użyciu specjalnego protokoÅu). Struktura systemu zostaÅa zaprojektowana tak aby zaspokajaÄ potrzeby nawet najwiÄkszej iloÅci użytkowników: ograniczenie w rozbudowie i iloÅci wyprowadzonych pionów nie istnieje.

 

 

BASIC jest prostym cyfrowym systemem przeznaczonym do budowy maÅych i Årednich  instalacji domofonowych. BASIC cechuje siÄ prostÄ instalacjÄ oraz konfiguracjÄ.

CECHY SYSTEMU:
- Prosta instalacja 2-żyÅowa, zarówno w pionie jak i do unifonu
- SekretnoÅÄ prowadzonych rozmów,
- ObsÅuga 255 użytkowników,
- Wbudowana w panel funkcja zamka kodowego,
- Indywidualne kody otwierania drzwi powiÄzane z kodami wywoÅania użytkowników (255),
- Indywidualne kody wywoÅania użytkowników,
- MożliwoÅÄ wprowadzania nastaw indywidualnych dla każdego użytkownika (rodzaj dzwonek, poziom gÅoÅnoÅci, potwierdzenie otwarcia w unifonie, automatyczne otwarcie, zmiana kodu indywidualnego),

Copyright: DATA NET 2020
O firmie ‹› Kontakt ‹› Nasza oferta
Projekt i realizacja: InfraCOM