Help desk w DATA NET

Kompleksowa obsługa!

Specjalny Panel Klienta pozwoli Państwu na sprawny i szybki kontakt z nami. W odpowiedzi otrzymacie Państwo niezbędną pomoc.

Formularz Help desk

Odwiedź naszą stronę Help desk i skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. więcej »

Dane kontaktowe

Tel/Fax

tel. 24 264 64 64
fax 24 264 44 46

e-mail

sekretariat@data-net.com.pl

Skype

Tryb SkypeMe™!

Nie posiadasz loginu i hasła?

datanet
Kasy Fiskalne ONLINEStrona gÅównaO firmieNasza ofertaKontakt Pomoc zdalna 

Jesteś tutaj:  
Strona główna Nasza oferta SYSTEMY ALARMOWE I MONITORINGU

 

W naszej ofercie znajdÄ PaÅstwo produkty sygnalizacji wÅamania.

DATA NET swoje projekty opiera na produktach najwyższej klasy znanych nie tylko na rynku polskim.

         Nasze instalacje znajdujÄ zastosowanie w przedsiÄbiorstwach maÅych jak również tych z sektora dużych korporacji. W poÅÄczeniu z innymi elementami zabezpieczeÅ oferowanymi przez DATA NET mogÄ tworzyÄ zintegrowany system.

INTEGRA 128-WRL

Centrala alarmowa z technologiÄ bezprzewodowÄ ABAX i komunikatorem GSM/GPRS

 • obsÅuga od 8 do 128 wejÅÄ przewodowych i bezprzewodowych
 • wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX
 • możliwoÅÄ podziaÅu systemu na 32 strefy, 8 partycji
 • obsÅuga od 8 do 128 programowalnych wyjÅÄ przewodowych i bezprzewodowych
 • magistrale komunikacyjne do podÅÄczania manipulatorów i moduÅów rozszerzeÅ
 • wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania
 • obsÅuga systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
 • 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
 • funkcje kontroli dostÄpu i automatyki domowej
 • pamiÄÄ 22527 zdarzeÅ z funkcjÄ wydruku
 • obsÅuga do 240+8+1 użytkowników
 • port RS-232 - gniazdo RJ
 • możliwoÅÄ aktualizacji oprogramowania za pomocÄ komputera
 • wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnoÅci 2 A z funkcjami Åadowania akumulatora i diagnostyki
 • kompatybilnoÅÄ z gamÄ akcesoriów i moduÅów INTEGRA oraz ABAX

INT-KSG-BSB

Manipulator sensoryczny

 • duży, czytelny wyÅwietlacz LCD z podÅwietleniem umożliwiajÄcy szczegóÅowe informowanie o stanie systemu
 • podÅwietlana klawiatura uÅatwiajÄca obsÅugÄ w nieoÅwietlonych pomieszczeniach
 • nowy interfejs użytkownika uÅatwiajÄcy codziennÄ obsÅugÄ
 • ekran trybu gotowoÅci z możliwoÅciÄ indywidualnego doboru przekazywanych informacji
 • 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostÄpu definiowane przez instalatora
 • funkcje MAKRO umożliwiajÄce wykonanie sekwencji dziaÅaÅ po dotkniÄciu pojedynczego przycisku
 • potwierdzanie zadziaÅania klawisza indywidualnym podÅwietleniem diody LED i dźwiÄkiem
 • diody LED informujÄce o stanie systemu
 • alarmy NAPAD, POÅ»AR, POMOC uruchamiane z klawiatury dedykowanymi przyciskami
 • sygnalizacja dźwiÄkowa wybranych zdarzeÅ w systemie
 • 2 wejÅcia
 • sygnalizacja utraty ÅÄcznoÅci z centralÄ
Copyright: DATA NET 2020
O firmie ‹› Kontakt ‹› Nasza oferta
Projekt i realizacja: InfraCOM