Help desk w DATA NET

Kompleksowa obsługa!

Specjalny Panel Klienta pozwoli Państwu na sprawny i szybki kontakt z nami. W odpowiedzi otrzymacie Państwo niezbędną pomoc.

Formularz Help desk

Odwiedź naszą stronę Help desk i skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. więcej »

Dane kontaktowe

Tel/Fax

tel. 24 264 64 64
fax 24 264 44 46

e-mail

sekretariat@data-net.com.pl

Skype

Tryb SkypeMe™!

Nie posiadasz loginu i hasła?

datanet
Kasy Fiskalne ONLINEStrona gÅównaO firmieNasza ofertaKontakt Pomoc zdalna 

Jesteś tutaj:  
Strona główna Nasza oferta SYSTEMY ALARMOWE I MONITORINGU

Kompleksowe rozwiÄzanie RCP opracowane przez nasz zespóÅ specjalistów w tej dziedzinie uÅatwia zarzÄdzanie czasem pracy, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpÅywa na redukcjÄ kosztów, przyczyniajÄc siÄ do wzrostu efektywnoÅci przedsiÄbiorstwa. Rejestracja czasu pracy realizowana jest za poÅrednictwem oprogramowania RCP Master oraz terminali RCP (np.: PR602LCD).

Kontrola dostÄpu - jako wiodÄcy dostawca kontroli dostÄpu w Polsce oferujemy profesjonalne rozwiÄzania o różnym stopniu skomplikowania i funkcjonalnoÅci: od najprostszych jak zamki szyfrowe, poprzez czytniki kart zbliżeniowych po rozbudowany, sieciowy system kontroli dostÄpu RACS 4. Nasza kontrola dostÄpu charakteryzuje siÄ wysokÄ niezawodnoÅciÄ i funkcjonalnoÅciÄ potwierdzonÄ w tysiÄcach wdrożonych z sukcesem instalacji, doskonaÅÄ relacjÄ jakoÅci do kosztu oraz atrakcyjnym wzornictwem. Kontrola dostÄpu jako gÅówny strumieÅ naszej oferty wzbogacona jest o dodatkowe rozwiÄzania takie jak zestawy do programowania i wprowadzania kart, moduÅy rozszerzeÅ czy też przydatne akcesoria. Kontrola dostÄpu, którÄ oferujemy jest rozwiÄzaniem opracowanym w oparciu o nasze wieloletnie doÅwiadczenie w tej dziedzinie.

 

RACS 4 to sieciowy system kontroli dostÄpu oparty o kontrolery dostÄpu serii PR, czytniki serii PRT, moduÅy rozszerzeÅ XM-2/XM-8, kontrolery sieciowe (centrale) CPR oraz oprogramowanie zarzÄdzajÄce PR Master. FunkcjonalnoÅÄ systemu zależy od rodzaju sprzÄtu użytego w danej instalacji. System kontroli dostÄpu RACS może zostaÄ podzielony na osobne gaÅÄzie zwane podsystemami, przy czym w obrÄbie jednego systemu KD można zintegrowaÄ do dwustu piÄÄdziesiÄciu podsystemów. W każdym podsystemie może funkcjonowaÄ do 32 kontrolerów dostÄpu poÅÄczonych za pomocÄ magistrali komunikacyjnej RS485 o maksymalnej dÅugoÅci 1200m. Program PR Master wymienia dane z podsystemami za poÅrednictwem portów szeregowych (COM lub USB) lub poprzez sieÄ komputerowÄ (WAN/LAN). System kontroli dostÄpu RACS 4 jest dedykowany do maÅych oraz Årednich instalacji i może obsÅugiwaÄ do 1000 kontrolerów oraz do 4000 użytkowników (kontrolery serii PRxx2) lub do 1000 użytkowników (kontrolery serii PRxx1).

PATROL II LCD jest przenoÅnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecnoÅci osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. UrzÄdzenie przeznaczone jest gÅównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników, niemniej może również znaleÅºÄ zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecnoÅci osób w miejscach oddalonych. Instalacja systemu PATROL polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby można przypisaÄ nazwy (etykiety), które później uÅatwiÄ znacznie interpretacjÄ historii zarejestrowanych zdarzeÅ.

Copyright: DATA NET 2020
O firmie ‹› Kontakt ‹› Nasza oferta
Projekt i realizacja: InfraCOM