Help desk w DATA NET

Kompleksowa obsługa!

Specjalny Panel Klienta pozwoli Państwu na sprawny i szybki kontakt z nami. W odpowiedzi otrzymacie Państwo niezbędną pomoc.

Formularz Help desk

Odwiedź naszą stronę Help desk i skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. więcej »

Dane kontaktowe

Tel/Fax

tel. 24 264 64 64
fax 24 264 44 46

e-mail

sekretariat@data-net.com.pl

Skype

Tryb SkypeMe™!

Nie posiadasz loginu i hasła?

datanet
Kasy Fiskalne ONLINEStrona gÅównaO firmieNasza ofertaKontakt Pomoc zdalna 

Jesteś tutaj:  
Strona główna Nasza oferta URZÄDZENIA FISKALNE

KASY FISKALNE

KASY MAÅE/MOBILNE

Novitus Nano E

http://www.novitus.com.pl

Najnowsza przenoÅna kasa fiskalna Novitusa: maÅe wymiary - ogromne możliwoÅci!

Nowoczesna technologia, zamkniÄta w porÄcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzÄcych ruchomÄ sprzedaż (przenoÅnÄ), lub tradycyjnÄ, gdzie lada sklepowa ma ograniczonÄ powierzchniÄ.

Kasa Nano E wystÄpuje w wersji „L” – dedykowanej oÅrodkom szkolenia kierowców. Jako jedyna kasa fiskalna otrzymaÅa rekomendacjÄ Stowarzyszenia „KIEROWCA.PL”. W roku 2011 wersje kasy Nano E „med” – dla lekarzy i „lex” dla prawników, byÅy najczÄÅciej wybieranymi urzÄdzeniami przez tych podatników.

Cechy wyróżniajÄce kasÄ NANO:

 • Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja
 • Ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia
 • MożliwoÅÄ pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury
 • Zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemnoÅci, dostÄpnej dla użytkownika
 • DostÄp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu kasy (z możliwoÅciÄ wydruku) DostÄp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwoÅciÄ ich przeglÄdania, raportowania kopiowania
 • Dostarczony wraz z kasÄ program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcjÄ raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamiÄci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesiÄcznego fiskalnego
 • MożliwoÅÄ wydrukowania nawet 2,5 tysiÄca paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewnÄtrznego. Po pojawieniu siÄ komunikatu o rozÅadowaniu akumulatora można wydrukowaÄ jeszcze do 300 paragonów
 • Akumulator wewnÄtrzny wykonany w formie wymiennego pakietu
 • MożliwoÅÄ Åadowania akumulatora zasilaczem poza kasÄ
 • Alfanumeryczne LCD wyÅwietlacze dla kasjera i klienta, 2x16 znaków w kolorze niebieskim
 • PodÅwietlana klawiatura swithowa, precyzyjnie dziaÅajÄca, pokryta silikonowÄ nakÅadkÄ zabezpieczajÄcÄ przez zalaniem
 • Klawiatura alfanumeryczna uÅatwiajÄca obsÅugÄ i programowanie kasy oraz podawanie zakresów dat i numerów dla raportów okresowych
 • Programowalne klawisze funkcyjne F1, F2, F3, F4.
 • ZÅÄcza komunikacyjne RS232 oraz USB
 • Funkcja obsÅugi parkingów
 • Nazwa towaru do 18 znaków
 • Jeden mechanizm clamshell – bardzo Åatwa i szybka wymiana papieru, brak koniecznoÅci wymiany kopii paragonu
 • Papier szerokoÅci 57 mm

 

Elzab k10/k10+

http://www.elzab.com.pl

Kasa fiskalna wyróżniajÄca siÄ nowoczesnym wzornictwem i najnowszymi rozwiÄzaniami technicznymi. UrzÄdzenie sterowane jest klawiaturÄ dotykowÄ podobnÄ do stosowanych w najnowoczeÅniejszych smartfonach. Rezygnacja z tradycyjnej klawiatury mechanicznej pozwala na zaoszczÄdzenie miejsca oraz ÅatwiejszÄ obsÅugÄ dziÄki zmieniajÄcemu siÄ kontekstowo ukÅadowi klawiszy. ZbÄdne w danym momencie klawisze nie sÄ pokazywane, dziÄki czemu obsÅugujÄcy Åatwo orientuje siÄ w obsÅudze kasy. 

Kasa K10 dedykowana jest zarówno do pracy stacjonarnej jak i mobilnej, zarówno w handlu jak i usÅugach. UrzÄdzenie wykonane jest również z duÅ¼Ä dbaÅoÅciÄ o wytrzymaÅoÅÄ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciÄżenia, zarysowania). Kasa fiskalna Elzab K10 przeszÅa wymagajÄce testy np. w temperaturze - 15oC, zalania klawiatury wodÄ, dÅugotrwaÅe testy uderzeniowe wyÅwietlacza paznokciem tipsowym oraz żelowym. Kasa dostÄpna jest w kilku wariantach kolorystycznych dziÄki czemu idealnie wkomponuje siÄ w otoczenie np. salonu fryzjerskiego, kancelarii prawnej czy gabinetu lekarza.

Zalety

 • kolorowy wyÅwietlacz dotykowy TFT
 • intuicyjna obsÅuga (iloÅÄ klawiszy zmienia siÄ kontekstowo)
 • wytrzymaÅy akumulator (do 4200 paragonów)
 • Åatwa wymiana papieru (mechanizm easy load)
 • dwukomponentowa obudowa (jednoczeÅnie wytrzymaÅa i antypoÅlizgowa)

Posnet Mobile HS EJ

http://www.posnet.com.pl

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku.
Bez trudu mieÅci siÄ w podrÄcznej torbie, a nawet w kieszeni.
Mobile HS EJ to urzÄdzenie wysokiej jakoÅci, zaprojektowane i wykonane z niezwykÅÄ dbaÅoÅciÄ o detale. WyjÄtkowo prosta obsÅuga, maÅe gabaryty i wytrzymaÅa bateria czyniÄ z niej doskonaÅe urzÄdzenie do dÅugotrwaÅej pracy mobilnej.

Wybrane cechy i funkcje produktu:

 • najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna
 • kopia elektroniczna paragonu (karta microSD/microSDHC)
 • wielowalutowoÅÄ (przygotowana na eurofiskalizacjÄ)
 • wydruk numeru NIP nabywcy w czÄÅci fiskalnej paragonu
 • czytelne wyÅwietlacze dla klienta i operatora,
 • wytrzymaÅa bateria pozwalajÄca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu,
 • Åatwa wymiana papieru - system wrzutowy „drop-in”,
 • system mocowania pozwalajÄcy na przytwierdzenie kasy w miejscu pracy (np. w samochodzie),
 • komunikacja on-line z programem magazynowym,
 • funkcje dla parkingu i wypożyczalni,
 • przypominanie o obowiÄzkowym przeglÄdzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym.

Datecs Maluch E.KO

Ergonomiczna obudowa, trwaÅy i wydajny akumulator, możliwoÅÄ pracy przy ujemnych temperaturach, duża baza towarowa oraz funkcja automatycznego koÅczenia paragonu  sprawiajÄ, że doskonale nadaje siÄ do pracy w handlu obwoźnym, w maÅych placówkach handlowych (np. Kiosk) i usÅugowych (np. Salon fryzjerski), gabinetach lekarskich, kancelariach adwokackich a także w kasach biletowych i szkoÅach nauki jazdy.

Kasa posiada 5-letniÄ gwarancjÄ na pamiÄÄ fiskalnÄ pod warunkiem dokonywania przez uprawniony serwis co rocznych przeglÄdów konserwacyjnych oraz obowiÄzkowych przeglÄdów technicznych kasy -  RozporzÄdzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r.

KOPIA ELEKTRONICZNA – OSZCZÄDNOÅÄ PAPIERU

· Standardowa karta microSD

SYSTEM WYMIANY PAPIERU TYPU ”WRZUÄ I PRACUJ”

· Unikalny dla tej klasy urzÄdzeÅ system wymiany papieru typu „WRZUÄ I PRACUJ”.
· Bardzo szybka i prosta wymiana papieru.

TRWAÅY I SPRAWDZONY MECHANIZM DRUKUJÄCY MARKI CITIZEN®

· prÄdkoÅÄ druku: 12 linii/sek.
· druk termiczny
· szerokoÅÄ rolki papieru: 57 mm.
· dÅugoÅÄ rolki papieru: 40 m.

MOBILNOÅÄ - MAÅA I LEKKA

· szerokoÅÄ: 88 mm
· dÅugoÅÄ: 216 mm
· wysokoÅÄ: 66 mm
· waga 0,525 kg (bez zasilacza)

KASY SEGMENTU ÅREDNIEGO

NOVITUS SENTO E

http://www.novitus.com.pl

 

SENTO E to bardzo nowoczesna kasa fiskalna dedykowana maÅym i Årednim punktom handlowo - usÅugowym, realizujÄca rejestracjÄ kopii wydruków na elektronicznym noÅniku danych (karta SD). MaÅa i porÄczna obudowa kasy kryje w sobie zaawansowanÄ technologiÄ i funkcjonalnoÅÄ spotykanÄ dotychczas w segmencie dużych kas systemowych. Wszystko to w oparciu o doskonale przetestowane, najwyższej jakoÅci podzespoÅy. Duża, jak na ten segment kas baza towarowa, precyzyjne nazewnictwo towarów, komunikacja on-line z komputerem, wiele zÅÄcz komunikacyjnych, w tym zÅÄcza RS232 i USB (również typu host) pozwalajÄ stworzyÄ zaawansowany system sprzedaży dla Åredniego sklepu. Sterowniki portu USB kasy SENTO E przeszÅy proces certyfikacji, dziÄki czemu system Windows® po wykryciu kasy pobiera je ze strony Microsoft® i instaluje automatycznie. Do kasy oprócz komputera, można podÅÄczyÄ wszystkie potrzebne urzÄdzenia peryferyjne: czytniki kodów kreskowych (również USB), wagi elektroniczne, terminal pÅatniczy, pin-pad, modem, drukarkÄ zamówieÅ, system monitoringu oraz szuflady. Komunikacja on-line z komputerem odbywa siÄ podobnie jak w dużych kasach systemowych. Kasa posiada bufor on-line paragonów zdolny do pomieszczenia 10 000 pozycji. Nazwy programowanych towarów mogÄ mieÄ aż 40 znaków, a baza towarowa PLU pomieÅci 7000 artykuÅów. Na paragonie można dodaÄ definiowany opis do każdego sprzedanego artykuÅu.

ELZAB ALFA MAX

http://www.elzab.com.pl

 

Kasa ELZAB Alfa Max E to nowa linia wzornicza kas fiskalnych ELZAB oferujÄca najwyższÄ jakoÅÄ technologii
i zestaw funkcjonalny znany do tej pory wyÅÄcznie z kas systemowych.
Posiada wygodny i oszczÄdny zapis kopii elektronicznej paragonów.
Kasa wystÄpuje w dwóch wykonaniach kolorystycznych, identyfikujÄcych pojemnoÅÄ bazy towarowej: grafitowo-czarna o pojemnoÅci 8191 towarów i brÄzowo-srebrnÄ o pojemnoÅci 16383 towarów.
Dedykowana jest do pracy w dużych i Åredniej wielkoÅci placówkach handlowych. Posiada wytrzymaÅy akumulator litowo-jonowy, może również pracowaÄ zasilana z gniazdka zapalniczki samochodowej.

Najważniejsze cechy kasy ELZAB Alfa Max E

 • starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnieÅ (administrowania) kasjerów,
 • raporty umożliwiajÄce peÅne rozliczenie pracy kasjerów,
 • funkcje eliminujÄce bÅÄdy kasjera: dokÅadnoÅÄ podawanej iloÅci, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, maksymalna gotówka w szufladzie itp.
 • kopia elektroniczna paragonów na karcie microSD, której pojemnoÅÄ wystarczy na 5 lat eksploatacji kasy,
 • obsÅuga do 8 walut, szczegóÅowe raportowanie wpÅywów ze sprzedaży w walutach,
 • opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
 • wydzielona lista podrÄczna towarów,
 • towar do sprzedaży można wybraÄ za pomocÄ numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza,
 • poszczególne pozycje paragonu można przeglÄdaÄ, korygowaÄ lub usuwaÄ przed jego zamkniÄciem,
 • dostÄpna jest sprzedaż wiÄzana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane sÄ razem,
 • do danego towaru można przypisaÄ dodatkowe kody kreskowe,
 • kasa obsÅuguje sprzedaż i przyjmowanie opakowaÅ zwrotnych,
 • możliwoÅÄ definiowania klawiszy realizujÄcych szybkÄ sprzedaż, pÅatnoÅci, rabaty, raporty i inne funkcje,
 • wspóÅpraca z wieloma wagami (system wag Prima), dla potrzeb stoisk branżowych (np. osobne ważenie wÄdlin i miÄsa)

 

ELZAB JOTA E

http://www.elzab.com.pl

 

MaÅa kasa, duże możliwoÅci
Kasa ELZAB Jota E to kolejny model z kopiÄ elektronicznÄ paragonów w ofercie ELZAB.
Jest to kasa jednostanowiskowa, dedykowana dla maÅych sklepów spożywczych, sklepów miÄsnych, cukierni, piekarni, maÅej gastronomii, stoisk warzywnych i usÅug.
Posiada podtrzymanie akumulatorowe, może również pracowaÄ zasilana z gniazdka zapalniczki samochodowej.

Najważniejsze cechy kasy ELZAB Jota E

 • zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pamiÄci microSD,
 • Åatwa wymiana papieru dziÄki zastosowaniu mechanizmu typu easy load,
 • starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnieÅ (administrowania) kasjerów,
 • raporty umożliwiajÄce peÅne rozliczenie pracy kasjerów,
 • funkcje eliminujÄce bÅÄdy kasjera: dokÅadnoÅÄ podawanej iloÅci, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, maksymalna gotówka w szufladzie itp.,
 • obsÅuga do 8 walut, szczegóÅowe raportowanie wpÅywów ze sprzedaży w walutach,
 • opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
 • wydzielona lista podrÄczna towarów,
 • towar do sprzedaży można wybraÄ za pomocÄ numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza,
 • poszczególne pozycje paragonu można przeglÄdaÄ, korygowaÄ lub usuwaÄ przed jego zamkniÄciem,
 • dostÄpna jest sprzedaż wiÄzana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane sÄ razem,
 • do danego towaru można przypisaÄ dodatkowe kody kreskowe,
 • kasa obsÅuguje sprzedaż i przyjmowanie opakowaÅ zwrotnych,
 • możliwoÅÄ definiowania klawiszy realizujÄcych szybkÄ sprzedaż, pÅatnoÅci, rabaty, raporty i inne funkcje, (6 klawiszy funkcyjnych),
 • wspóÅpraca z wieloma wagami (system wag Prima), dla potrzeb stoisk branżowych,
 • możliwoÅÄ podÅÄczenia terminala kart pÅatniczych z obsÅugÄ sprzedaży i wypÅaty gotówki dla klienta (cashback),
 • możliwoÅÄ przeÅÄczenia kasy na sprzedaż towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro,
 • funkcja automatycznego drukowania równowartoÅci w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie,
 • funkcja podglÄdu paragonu.

 

 

POSNET BINGO XL

http://www.posnet.com.pl

Posnet Bingo XL to kasa przeznaczona dla maÅych i Årednich punktów handlowych. Umożliwia m.in. wydrukowanie na paragonie numeru NIP nabywcy, a także 40 znaków w nazwie towaru lub usÅugi. Posiada duÅ¼Ä bazÄ towarowÄ 8000 PLU oraz elektronicznÄ kopiÄ paragonu.

NIP nabywcy
Kasa Bingo XL umożliwia wydruk NIP-u nabywcy na paragonie – zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

Duża baza towarowa
DziÄki naprawdÄ dużej bazie towarowej 8000 PLU użytkownik może szczegóÅowo zaprogramowaÄ peÅen asortyment produktów, jakie oferuje w swojej placówce handlowej.

Jednoznaczna nazwa towaru
40 znaków w nazwie towaru pozwala tworzyÄ jasne i zrozumiaÅe dla Twoich klientów opisy produktów na paragonach, a co równie ważne – zgodne z aktualnymi przepisami Ministerstwa Finansów.

Skaner USB – podÅÄcz i skanuj
Port USB umożliwia bezpoÅrednie podÅÄczenie skanera kodów kreskowych i natychmiastowÄ sprzedaż z użyciem tego urzÄdzenia bez potrzeby konfiguracji parametrów skanera w kasie.

 

KASY SYSTEMOWE

ELZAB DELTA MAX E

http://www.elzab.com.pl

 

Najważniejsze cechy kas z lini DELTA MAX:
 • elektroniczna kopia paragonów,
 • zarzÄdzanie danymi na kasach lokalne i zdalne (modem, sieÄ LAN/WAN),
 • starannie dopracowane administrowanie kasjerami,
 • komunikacja kasa – centrala - kasa za pomocÄ wiadomoÅci tekstowych,
 • obsÅuga rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu "3 w cenie 2",
 • obsÅuga do 8 walut, szczegóÅowe raportowanie wpÅywów ze sprzedaży w walutach,
 • opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
 • wydzielona lista podrÄczna towarów,
 • funkcja pozwalajÄca na przeglÄdanie iloÅci i wartoÅci sprzedanych towarów,
 • wspóÅpraca z terminalem, wypÅaty z tytuÅu cashback.

SzybkoÅÄ transmisji, szybkoÅÄ wydruku paragonów i raportów, szybkoÅÄ programowania kasy to parametry, które sprawiajÄ, że jest to najlepsza kasa na rynku:
- szybkoÅÄ druku: 19 wierszy/s (66,5 mm/s)
- wczytanie bazy 20 tys. PLU: transmisja RS232 przy ustawionej prÄdkoÅci 57 600b/s - 2 min. 35 s
- transmisja modemowa, przesÅanie bazy 5 tys. PLU, modem PSTN przy ustawionej prÄdkoÅci 57 600b/s - 3 min. 31 s

WspóÅpraca z urzÄdzeniami
Kasa ELZAB Delta Max E wspóÅpracuje z nastÄpujÄcymi urzÄdzeniami:
- komputerem,
» czytnikami kodów kreskowych (rÄczne i ladowe),
» wagami,
» szufladÄ kasowÄ z rodziny ELZAB Gamma,
» modemem kasowym ELZAB Telekas/GSM

NOVITUS PS 3000 PLUS / PS4000 E

http://www.novitus.com.pl

Kasyfiskalne PS 3000 Plus / 4000 E to najwyższy standard fiskalnych kas systemowych na rynku. SÄ pierwszymi w Polsce kasami systemowi typu ECR realizujÄcÄ zapis kopii paragonu na elektronicznym noÅniku danych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obniża koszty eksploatacji urzÄdzenia, paragony drukowane sÄ na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopiÄ. Rolki kopii wydruków użytkownik musiaÅ przechowywaÄ przez kilka lat, co zajmuje sporo miejsca a czytelnoÅÄ wydruków po kilku miesiÄcach byÅa znikoma. W tej kasie kopia wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w aparatach fotograficznych). Jedna karta może wystarczyÄ nawet na kilka lat pracy kasy. Dane kopii zapisanych na karcie sÄ dostÄpne dla użytkownika. Można je wydrukowaÄ bezpoÅrednio na drukarce kasy, lub odczytaÄ w standardowym komputerze PC. Z danych tych na komputerze można sporzÄdzaÄ Å¼Ädane raporty.

DziÄki elektronicznej kopii zakÅadanie i wymiana papieru w kasie sÄ znacznie Åatwiejsze, niż w dotychczasowych urzÄdzeniach.

DziÄki zamontowanej w kasie prawdziwej karty sieciowej kasa speÅnia najwyższe wymagania odnoÅnie komunikacji urzÄdzeÅ fiskalnych z komputerami. Posiada również najwiÄkszÄ bazÄ towarowÄ wÅród kas fiskalnych. Przeznaczeniem tych kas sÄ duże placówki handlowe i supermarkety.

POSNET NEO XL EJ

http://www.posnet.com.pl

Posnet NEO XL to nowa kasa fiskalna z elektronicznÄ kopiÄ paragonów i duÅ¼Ä bazÄ towarowÄ do 60 000 PLU w wersji Plus,
oraz 30 000 PLU w wersji standard. Dedykowana jest do placówek handlowych o Årednim i dużym natÄżeniu ruchu.
KasÄ wyposażono w port Ethernet, który pozwala na równoczesnÄ zdalnÄ komunikacjÄ z programem magazynowym, systemem monitoringu oraz odczyt kopii elektronicznej.
Edycja baz danych i konfiguracja NEO XL odbywa siÄ bez przerywania pracy kasjera, co zwiÄksza komfort pracy i efektywnoÅÄ wykorzystania urzÄdzenia w placówce handlowej.
Posnet NEO XL to nowoczesne, efektywne i optymalne rozwiÄzanie dla Twojego sklepu.

Najważniejsze cechy produktu

 • Ethernet (100 Mb) – komunikacja On-line bez przerywania pracy kasjera
 • Baza towarowa 60 000 PLU – programowanie
   do 6 800 PLU / min.
 • 100 metrowa rolka papieru
 • Konfigurowalne napiÄcie sterowania szufladÄ
   (6V, 12V, 18V, 24V)
 • PeÅna obsÅuga kasy w trybie fiskalnym z poziomu aplikacji komputerowej (bazy danych i konfiguracja)
 • Duża, programowalna klawiatura z trzema poziomami klawiszy skrótu
 • Rozbudowane funkcje kasjerskie (deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna wartoÅÄ dla paragonu oraz produktu, etc.)
 • Tryb sprzedaży z widocznÄ nazwÄ towaru, tj. definiowaniem iloÅci, ceny, numeru PLU i rabatu
 • ObsÅuga kart lojalnoÅciowych i rabatowych bezpoÅrednio na kasie lub z autoryzacjÄ systemu zewnÄtrznego
 • MożliwoÅÄ integracji z dowolnym systemem wideomonitoringu sklepowego
 • Przypominanie o obowiÄzkowym przeglÄdzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym
 • MożliwoÅÄ wstrzymania sprzedaży, gdy nie wykonano raportu dobowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: DATA NET 2020
O firmie ‹› Kontakt ‹› Nasza oferta
Projekt i realizacja: InfraCOM