Help desk w DATA NET

Kompleksowa obsługa!

Specjalny Panel Klienta pozwoli Państwu na sprawny i szybki kontakt z nami. W odpowiedzi otrzymacie Państwo niezbędną pomoc.

Formularz Help desk

Odwiedź naszą stronę Help desk i skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. więcej »

Dane kontaktowe

Tel/Fax

tel. 24 264 64 64
fax 24 264 44 46

e-mail

sekretariat@data-net.com.pl

Skype

Tryb SkypeMe™!

Nie posiadasz loginu i hasła?

datanet
Kasy Fiskalne ONLINEStrona gÅównaO firmieNasza ofertaKontakt Pomoc zdalna 

Jesteś tutaj:  
Strona główna Nasza oferta URZÄDZENIA FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE

MAÅE/MOBILNE

NOVITUS DEON E

Drukarka fiskalna DEON E: Nowoczesna technologia, zamkniÄta w porÄcznej i ergonomicznej obudowie, stworzona dla osób prowadzÄcych ruchomÄ sprzedaż z użyciem komputera, laptopa czy palmtopa, lub tradycyjnÄ, gdzie lada sklepowa ma ograniczonÄ powierzchniÄ. Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwoÅci sÄ ogromne.

Cechy wyróżniajÄce drukarkÄ DEON E:

 • Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja
 • Ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia
 • MożliwoÅÄ pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury
 • Zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemnoÅci, dostÄpnej dla użytkownika
 • DostÄp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu drukarki (z możliwoÅciÄ wydruku) DostÄp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwoÅciÄ ich przeglÄdania, raportowania i kopiowania
 • Dostarczony wraz z drukarkÄ program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcjÄ raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamiÄci fiskalnej z wy-konaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesiÄcznego fiskalnego
 • Bardzo wydajny wewnÄtrzny akumulator litowo-jonowy
 • MożliwoÅÄ wydrukowania nawet 2,5 tysiÄca paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewnÄtrznego. Po pojawieniu siÄ komunikatu o rozÅadowaniu akumulatora można wy-drukowaÄ jeszcze do 300 paragonów
 • Alfanumeryczne LCD wyÅwietlacze dla kasjera i klienta, 2x16 znaków w kolorze niebieskim
 • PodÅwietlana klawiatura swithowa, precyzyjnie dziaÅajÄca, pokryta silikonowÄ nakÅadkÄ zabezpieczajÄcÄ przez zalaniem
 • Klawiatura alfanumeryczna uÅatwiajÄca obsÅugÄ i programowanie drukarki oraz podawanie zakresów dat i numerów dla raportów okresowych
 • BezpoÅrednie klawisze Menu, raportów: dobowego, okresowego, miesiÄcznego
 • ZÅÄcza komunikacyjne RS232 oraz USB
 • WspóÅpraca z wiÄkszoÅciÄ programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego protokoÅu komunikacyjnego na rynku
 • Specjalne miejsce na zamontowanie zewnÄtrznego moduÅy bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z komputerem

 

POSNET TEMO HS EJ

Najmniejsza drukarka fiskalna na rynku

Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ to najmniejsza i najlżejsza drukarka fiskalna na rynku! Bez trudu zmieÅci siÄ w podrÄcznej torbie, a nawet kieszeni.

WyjÄtkowo prosta obsÅuga i wytrzymaÅa bateria czyniÄ z drukarki Posnet Temo HS EJ doskonaÅe urzÄdzenie do pracy mobilnej. Na uwagÄ zasÅuguje nowoczesny i funkcjonalny design oraz wysoka jakoÅÄ wykonania.

Najważniejsze cechy

 • Kopia elektroniczna paragonu z możliwoÅciÄ zdalnej archiwizacji (EJ)
 • Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)
 • Drukowanie faktur VAT (FV)
 • Wydruk numeru NIP nabywcy w czÄÅci fiskalnej paragonu
 • MożliwoÅÄ drukowania grafiki i kodów 2D w nagÅówku i stopce paragonów, faktur VAT i wydruków niefiskalnych
 • Dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie
 • Wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
 • Formatki wydruków m.in. do obsÅugi systemów lojalnoÅciowych i rabatowych
 • System raportów i wydruków umożliwiajÄcy obsÅugÄ transakcji elektronicznych
 • Przypominanie o obowiÄzkowym przeglÄdzie okresowy

DRUKARKI STACJONARNE Z KOPIÄ ELEKTRONICZNÄ

POSNET THERMAL XL / HD

THERMAL HD

Drukarka do zadaÅ specjalnych

Posnet Thermal HD to zupeÅnie nowa jakoÅÄ na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikatowe rozwiÄzania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czyniÄ z drukarki Thermal HD idealne narzÄdzie do obsÅugi sprzedaży w punktach handlowych o wyjÄtkowo dużym natÄżeniu ruchu.

Najważniejsze cechy

 • Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
 • Dwie wersje wyÅwietlacza (standardowy i wolnostojÄcy)
 • WyjÄtkowy mechanizm drukujÄcy
 • Szeroka gama wydruków niefiskalnych
 • Ethernet
 • KompatybilnoÅÄ z wiÄkszoÅciÄ szuflad
 • Wydruk faktur VAT

THEMAL XL

Diament wÅród drukarek

Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukujÄca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych!
UrzÄdzenie ÅÄczy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiÄzania. Jest kontynuacjÄ linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie dwudziestu lat sÄ obecne na rynku i cieszÄ siÄ zaufaniem klientów.
Posnet Thermal XL wystÄpuje w trzech wersjach konstrukcyjnych z wyÅwietlaczami: standardowym LCD (na chorÄgiewce), wolnostojÄcym LCD oraz wbudowanym w pokrywÄ drukarki OLED.

Najważniejsze cechy

 • Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
 • Trzy wersje wyÅwietlacza
 • WyjÄtkowy mechanizm drukujÄcy
 • Szeroka gama wydruków niefiskalnych
 • WyjÄtkowo maÅe rozmiary i waga
 • KompatybilnoÅÄ z wiÄkszoÅciÄ szuflad

ELZAB MERA TE TFT / TE FV TFT

 • zapis kopii paragonów na karcie microSD (o pojemnoÅci wystarczajÄcej na co najmniej 5 lat pracy),
 • wydruk faktur VAT na drukarce paragonowej,
 • wytrzymaÅy mechanizm drukujÄcy z funkcjÄ easy load,
 • automatyczny obcinacz papieru w standardzie,
 • kolorowy wyÅwietlacz (TFT) o regulowanym poÅożeniu z możliwoÅciÄ wyÅwietlania grafiki (logo firmy, reklamy), haseÅ promocyjnych, komunikatów lub aktualnej daty i godziny oraz imienin,
 • graficzny nagÅówek paragonu (możliwoÅÄ zmiany raz na dobÄ fiskalnÄ)

NOVITUS BONO E

Nowoczesna drukarka fiskalna z elektronicznÄ kopiÄ paragonu dedykowana do maÅych i Årednich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu komputerowego a drukarka bÄdzie fiskalnym uzupeÅnieniem tego stanowiska.

Cechy wyróżniajÄce drukarkÄ BONO E:

 • Ergonomiczna obudowa z plastiku
 • Drukarka z elektronicznÄ kopia paragonu (brak drugiej rolki na wydruk kopii)
 • Zapis elektronicznej kopii na karcie SD, dostÄpnej dla użytkownika
 • DostÄp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu drukarki (z możliwoÅciÄ wydruku)
 • DostÄp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwoÅciÄ ich przeglÄdania, raportowania, kopiowania i archiwizowania
 • Dostarczony wraz z drukarkÄ program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcjÄ raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamiÄci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesiÄcznego fiskalnego
 • Graficzne, niebieskie wyÅwietlacze LCD dla kasjera i klienta. WyÅwietlacz klienta: 132x64 piksele, kasjera 132x32 piksele
 • ZÅÄcza komunikacyjne RS232 oraz USB
 • WspóÅpraca z wiÄkszoÅciÄ programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego protokoÅu komunikacyjnego na rynku
 • Nazwa towaru do 40 znaków
 • Jeden mechanizm clamshell – bardzo Åatwa i szybka wymiana papieru, brak koniecznoÅci wymiany kopii paragonu
 • Papier szerokoÅci 57 mm
 • Wydruk faktur VAT i kopii bezpoÅrednio na drukarce
 • Wydruki potwierdzeÅ akceptacji kart pÅatniczych, lojalnoÅciowych oraz zakupu pre-paidów

DRUKARKI STACJONARNE Z KOPIÄ PAPIEROWÄ

POSNET THERMAL FV

 

Posnet Thermal FV to urzÄdzenie przystosowane do dÅugotrwaÅej pracy w punktach handlowo-usÅugowych o dużym natÄżeniu ruchu (supermarkety, stacje benzynowe, fastfood itd).
Wszystkie zÅÄcza drukarki umiejscowione sÄ w spodzie urzÄdzenia, co zabezpiecza przed ryzykiem wypiÄcia lub wyszarpniÄcia kabli w czasie pracy.

Drukarka umożliwia wydruk numeru NIP nabywcy w czÄÅci fiskalnej paragonu.

DostÄpna w dwóch wersjach kolorystycznych - jasnej i ciemnej.

Najważniejsze cechy:

 • WielowalutowoÅÄ (przygotowana na eurofiskalizacjÄ)
 • MożliwoÅÄ drukowania faktur VAT
 • Wydruk numeru NIP nabywcy w czÄÅci fiskalnej paragonu
 • Najwyższy standard wykonania
 • Bardzo wytrzymaÅe i szybkie mechanizmy drukujÄce (firmy CITIZEN)
 • Funkcje oszczÄdzania papieru
 • NajwiÄkszy zestaw formatek wydruków niefiskalnych
 • Porty komunikacyjne USB, RS232
 • MożliwoÅÄ komunikacji bezprzewodowej bluetooth
 • Bezpieczne umiejscowienie zÅÄczy (pod spodem)
 • Dwa standardy komunikacyjne: Posnet i Thermal

ELZAB MERA

ELZAB Mera to pierwsza drukarka ELZABu dedykowana dla supermarketów i miejsc, które wymagajÄ solidnego mechanizmu drukujÄcego, dużej szybkoÅci wydruku paragonów i dÅuższych niż standardowe rolek papieru. DziÄki dużej liczbie (200 tysiÄcy) obsÅugiwanych towarów drukarka ELZAB Mera może byÄ używana w placówkach o najwiÄkszym asortymencie (supermarkety, hipermarkety, skÅady, hurtownie).
SpeÅnia wszystkie wymagania, jakie stawia nowoczesny handel detaliczny i hurtowy.

 

NOVITUS DELIO PRIME

DELIO PRIME - nowa drukarka fiskalna w ofercie firmy NOVITUS to najwyższej klasy urzÄdzenie, ÅÄczÄce w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagajÄcych użytkowników cechy: szybkoÅÄ, niezawodnoÅÄ, funkcjonalnoÅÄ oraz nowoczesny design. Drukarka fiskalna DELIO PRIME z powodzeniem może byÄ stosowana na każdym stanowisku, na którym sprzedaż prowadzona jest z użyciem komputera. Jej szczególne cechy doceniÄ jednak duże placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obciÄżeniu punktu kasjerskiego. WyjÄtkowe, nowoczesne wzornictwo drukarki przekona tych, którzy przywiÄzujÄ duÅ¼Ä uwagÄ do wystroju wnÄtrza sklepu/punktu obsÅugi.

Cechy wyróżniajÄce:

 
- nowoczesny, atrakcyjny design
- wyjÄtkowo szybkie wydruki (26 lini tekstu/s. ok. 11 cm/s.)
- mechanizm drukujÄcy dostosowany do wysokich obciÄżeÅ
- duży, czteroliniowy, niebieski wyÅwietlacz dla klienta
- wyÅwietlanie nazw, cen i wartoÅci sprzedawanych towarów wraz z sumÄ do zapÅaty
- zÅÄcze USB oraz trzy zÅÄcza RS232
- funkcja udostÄpniania portów innym urzÄdzeniom oraz aplikacjom
- obsÅuga waluty euro
- przypominanie o przeglÄdzie ustawowym
- drukowanie kodów kreskowych towarów na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- ergonomiczna klawiatura z klawiszem nawigacyjnym
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright: DATA NET 2020
O firmie ‹› Kontakt ‹› Nasza oferta
Projekt i realizacja: InfraCOM