Nazwa projektu:
Wsparcie bieżące firmy Data Net Jarosław Jagodziński i Wspólnicy SP.J. w związku z COVID-19 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-202 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Dokapitalizowanie majątku obrotowego w celu zmniejszenia lub likwidacji negatywnych skutków pandemii COVID-19

Planowane efekty:
Utrzymanie zatrudnienia i obrotów w roku 2020

Wkład Funduszy Europejskich:
100%

Przewiń na górę